Mahal pa ako ng Diyos!

Ito ay paglalahad ng isang dating Defender na malaki ang naging bahagi sa kilusan ng “INC Defenders”. Siya ay naging kaanib nito nang nagsisimula pa lamang ang kilusan at ang mga namumuno ay iba pa ang estilo ng ginagawang panghihikayat. Katulad ng karamihan sa amin, naakit siya ng maamo at magandang pananalita at paninindigang ang kilusang ito ay naglalayong tumulong, at hindi mag aklas laban sa Tagapamahalang Pangkalahatan.

Doon sa mga hanggang ngayon ay nag-aalinlangan pa at sinasabing ang blog na ito ay gawa raw ng mga taong nasa likod ng Access the Truth, o di kaya ay ang mga tinatawag nilang “Pretenders”, ang pahayag na ito ang katunayan na tunay na mga dating Defenders ang nagtataguyod ng blog na ito. Maraming alam ang mga dating Defenders na “insider information”, mga bagay na tunay na Defenders lamang ang nakakaalam. Simula pa lang ito.

Kagaya ng aming nasabi noon pa, ginawa namin ang blog na ito, hindi udyok ng tao kundi ng Espiritu Santo. Napagtanto namin na walang kaligtasan sa labas ng Iglesia. Yan ang aral na ating tinanggap, kahit ano pa ang sabihin ng mga dating ministro at manggagawa na ngayon ay nangunguna sa paglaban sa Pamamahala. Pinalalabas tayo ng Diyos sa maling kaisipan na itinuturo ng mga huwad na nagtuturong ito bago muling bumuka ang lupa at lamunin tayong lahat. Sana ay mamulat din ang isipan ng iba pa naming mga kasama dati at sama-sama tayong manumbalik sa Ama.

-Teshuvah

++++++++++++++++++++++++++++++++

Hindi pa rin pala natatapos ang pagbabatuhan ng masasakit na salita ng iba’t ibang kampo ng mga Defenders na binubuo ng grupo nina Lowell “Boyet” Menorca aka “Antonio Ebangelista” o AE, Bernie Garcia aka “Bob Caleb” at TS group. Sa inilabas ng kampo ni Bob na “THE TRUTH BEHIND THEIR LIES Parts 1 & 2 (Mga Sagot Kay Benito)”, isa-isa niyang hinimay at sinagot punto por punto ang mga banat ni Benito. Nakakiling sa ngayon si Benito kay Boyet pero nakikisawsaw ito sa iba’t ibang grupo.

Para sa kaalaman ng mga makakabasa nito, bilang isang pioneer Defender ay nagkaroon ako ng pagkakataong makabahagi ang kampo ni Boyet at ni Bob. Kasama ako sa grupo ng mga Defenders na nakatulong ni AE noong kasagsagan ng pagbubunyag niya sa diumano ay mga katiwaliang nagaganap sa Iglesia. Nang mawala si AE sa sirkulasyon ng mga Defenders, umusbong ang isang Bob para sinupin ang mga Defenders batay diumano sa atas ng mga “nangangalaga” sa amin. (Sa pagkakaalam ko, si Bob ang nasa likod ng paglikha ng blog ng INC Defenders. Siya ay inirekomenda ni Julie Sales, isa ring Defender at asawa ng isang tiwalag na ministro sa Socal.) Sa grupo ni Bob ay napasali ako at isa sa mga nabigyan ng mahalagang role.

Kung tutuusin, sa simula pa lang ay kamamalasan na ng pagkakabaha-bahagi ang mga Defenders. Paano, noon pa lang, bagamat hindi pa hayag ang mga tunay nilang pagkatao ay kapansin-pansin na ang pagkakaiba ng mga opinyon ng mga nangunguna sa amin. Wala pa si Bob Caleb noon. Sina AE at Kelly Ong (KO) pa lang. Bagamat parehong umaatake sa sanggunian, kapansin-pansin ang noon ay malaking pagkakaiba nina AE at KO. Si AE ay malumanay, mahinahon at sa simula ay kinakitaan ko ng paggalang sa Tagapamahalang Pangkalahatan. Sa katunayan, sa kabila ng mga ibinunyag na katiwalian diumano ay hindi niya nakakalimutang paalalahanan ang mga Defenders at followers ng kanyang blog na igalang at huwag lalapastanganin ang Kapatid na Eduardo V. Manalo. Ito naman pala ay puro kapaimbabawan lang at lumabas din ang tunay nyang kulay ng malaon.

Sa kabilang parte, si KO sa umpisa pa lang ay kinakitaan na ng pagiging mapusok, mapangahas, rebelde at mapagtahi-tahi ng mga kuwento. Bilang isang pioneer Defender nagkaroon ako ng pagkakataong makapalitan sila pareho ng mensahe sa pamamagitan ng private message sa Facebook. Si AE ang una kong kinontak. Gaya ng paraan ng panulat niya sa blog, mahinahon ang AE na aking nakausap. Consistent siya sa kanyang paninindigan na huwag lalapastanganin ang TP. Iba ang naging karanasan ko kay KO. Matapang, agresibo at marahas ang kanyang mga pananalita. Simula’t sapul ay hindi siya pabor sa estilo ni AE. Sa ilang pagkakataon ay tinawag niya pa ngang duwag si AE dahil ayaw nitong lumabas. Gayong nang mga panahong iyon ay hindi pa rin naman siya lumalabas.

Sa pagdaraan ng mga araw ay maraming development ang naganap. Nahuli ng mga awtoridad at nakulong si Boyet sa Dasmarinas, Cavite. Dito na nagsimulang malantad na siya ang nasa likod ni Antonio Ebangelista. Sa pagkawala ni AE, nagawang pasiglahin ni KO ang tinatawag na ground Defenders na siyang personal na naghahatid ng tulong sa mga nasa loob ng 36 Tandang Sora. Sa kalaunan ay napag-alaman na rin na si KO ay si Eliodoro “Joy” Yuson pala. Dito na rin nagsimulang lumala ang pagkakabaha-bahagi sa pagitan ng mga Defenders. Nagkaroon ng dalawang paksyon ang mga Defenders ng mga panahong iyon. Ang isang grupo ay mga tao na loyal kay KO. Habang sa kabila ay ang tinatawag na “elite group” na pinangunahan ni Bob Caleb o simpleng “Ka Bob” sa mga trusted Defenders. Si Bob sa kalaunan ay natuklasang si Bernie Garcia pala.

Sa ilang beses na pakikipag-usap ko kay Bob, napansin ko ang madalas na pagbanggit niya sa pangalan ng “Ka Marc”. Sa maraming pagkakataon, habang nag-uusap kami ay sinasabi niya na nagte-text ang Ka Marc. Habang sa grupo ni KO ay si “Ka Angel” naman ang malimit niyang i-name drop.

Sa paglaya ni Boyet, lalo pang lumala ang namumuong pagkakabaha-bahagi sa pagitan ng mga Defenders. Tinangka niyang buhayin ang “init” na nasimulan niya sa social media. Pero hindi ito naging madali. Dahil ang mga dating naniniwala sa kanya, partikular si Benito Affleck, ay nag-iba na ang pagtingin sa kanya. Si Benito at iba pa na dating mga tagasunod ni AE ay may iba nang pina-Panginoon – ang “Ka Bob” na nagsikap sinupin ang mapagkakatiwalaang mga Defenders dahil anya sa utos ng “mga nangangalaga” sa amin. Obviously, ang tinutukoy niya ay ang magkapatid na Marc at Angel Manalo.

Pinangunahan ni Bob ang pagkakaroon ng mga Group Prayer Meeting na dinadaluhan ng mga Defenders sa iba’t ibang panig ng mundo. Anya’y bahagi ito ng “pagsasaayos” base pa rin sa atas ng diumano ay nangangalaga sa amin. Ngunit ang ipinagtataka ko at ng mga Defenders na nakakausap ko ay kung bakit ni minsan ay hindi dumalo o hindi ko man lang narinig ang tinig ng sinasabing “tagapanguna”. Gayong sa tuwing may tagubilin ang sinuman kina Boyet, KO at Bob Caleb ay sinasabi nilang nanggaling ito sa “magkapatid”. Pero isinantabi ko ang obserbasyong ito at sa halip ay nag-focus ako sa aming “cause”.

Sa maiksing panahon, nagawang pasiglahin ni Ka Bob ang kilusan. Nakuha niya ang partisipasyon ng iba pang ministrong natiwalag dahil sa paglaban sa pamamahala gaya nina Jun Samson, Louie Cayabyab, Farley de Castro, Ernie Pineda at iba pang ministro na siyang nangangasiwa sa mga pagpapanata na sinasamahan ng mga pagpapaalala na madalas ay patungkol sa mga katiwalian ng Sanggunian at ng Tagapamahalang Pangkalahatan. Dito nagkaroon ng kapangyarihan si Bob na i-manipulate ang kilusan. Bukod sa mga prayer meeting, mayroong lingguhang mga pagpupulong o caucus kung saan nagre-report lahat kay Bob ang mga trusted Defenders na dinadaluhan din ng mga ministro. Siyempre pa, hindi puwedeng mawala sa mga pagpupulong si Nina Aguiluz na napag-alamang si Liezl Diaz Deocampo dahil siya ang in charge sa koleksyon para sa RTC.

Gaya ng dapat asahan, laging pangunahin sa tinatalakay sa mga pagpupulong ang tungkol sa kapakanan ng mga nasa 36 Tandang Sora. Delivery ng pagkain, sibuyas, bawang, gamot, shampoo, tubig, tissue (nang lumaon pati generator at diesel dahil nawalan na sila ng kuryente), pati legal matters dahil sa mga kasong isinampa nila na nang lumaon ay ibinasura rin ng korte. Lingid kay Bob, kaming mga Defenders ay nagkakaroon din ng kani-kanyang pag-uusap kaugnay sa obserbasyon namin sa grupo. Marami sa nakakausap ko ay nakadarama na ng magkakahalong inis, pagkadismaya, kapaguran at pagkainip dahil sa kabila ng buwis-buhay na tulong sa pamilya nina Angel at Lottie ay wala kaming narinig kailanman na ni ha ni ho mula sa kanila.

Samantala, dahil sa lakas na kanyang ipinakita at dahil na rin sa naging kontribusyon niya sa paglaya ni Boyet, asang-asa si Bob na magpapasakop si Boyet sa kanya gaya ng tila pagpapasakop nina Jun Samson at iba pang ministro. Oo. Sinabi sa akin ni Bob sa ilang beses naming pag-uusap na siya, kasama si Benito, ang nagsakit para ma-“rescue” si Boyet. At naniwala ako sa kanya. Kaya laking pagkadismaya ni Bob nang hindi niya mapasunod si Boyet na sumali sa mga pagpupulong na pinapangunahan niya via zoom. Naramdaman kong nag-panic si Bob nang makarating sa kanya na isa-isa nang kinakausap ni Boyet ang mga Defender na dating loyal sa kanya. Nasabi kong naramdaman ko na nag-panic siya sapagkat sa ilang magkakasunod na araw ay halos ilang beses niya akong tinatawagan sa telepono. Nagsimula akong mapaisip nang sa ilang pagkakataong magkausap kami ay nagbabanggit na siya ng mga kasiraan ni Boyet. Inaalam din niya kung sino ang mga Defenders na malapit sa akin sa pag-asang ibabahagi ko sa kanila ang mga sinabi niya para hindi sila mahimok ni Boyet na bumalik sa kanya. Nang mga panahong iyon ay may mga lumalabas na sa social media na paninira kay Boyet at ilan sa mga iyon ay may “basbas” ni Bob. Sa kabilang panig ay ganito rin naman ang ginagawa ni Boyet. Pinababanatan niya si Bob sa FB sa mga nasa kampo niya. Hindi niya maaaring ipasa kay Bob ang pangunguna sa grupo. Aba, siyempre, siya yata si AE. So kinausap ni Boyet ang mga dating kasama na bumalik sa kanya para bumuo ng bagong grupo. Hindi naman nabigo si Boyet at nabawi niya ang ilan sa mga dati niyang tao kabilang na si Liezl, ang pinakamahalagang personalidad among Defenders dahil sa role na kanyang ginagampanan na may kinalaman sa pera.

Hindi ito nagustuhan ni Bob. Sa kagustuhang ma-maintain ang kanyang “trono”, ginapang niya ang pinagkakatiwalaang mga Defenders at inutusan sila na siraan si Boyet. Hindi nagtagumpay si Bob na mapanatili ang posisyon niya sa grupo. Eventually, nalantad ang pagkatao niya at kinailangan niyang ipasa sa mga ministrong tiwalag gaya ni Jun Samson ang pangunguna sa mga group prayer meeting.

Lalo pang tumindi ang kaguluhan, pagtatalo-talo at pagkakabaha-bahagi sa mga Defenders. Ilang beses tinangka ng ilang ministrong tiwalag na pagkasunduin ang dalawang kampo at magkaroon ng kaisahan pero muli, palibhasa walang kasi ng Diyos, ay nabigo sila. Bagama’t nawala si Bob ay nagpatuloy ang kanyang paninira kay Boyet at sa grupo nito sa pamamagitan ng blog. Sa katunayan, isa-isa niyang inilantad ang totoong pagkatao ng mga bumaliktad na Defenders na may gamit na dummy account. May mga Defenders na nagpatuloy ang suporta kay Bob gaya ni Benito.

Next thing I knew, nadakip na rin si Benito dahil sa mga kaso niyang nakabinbin sa korte kabilang ang estafa. Dito nakahanap ng butas sina Boyet at Liezl para “mapaamo” si Benito. Sila ang tumulong kay Benito para makalaya ito. Ang impormasyon namang ito sa kung sino ang tumulong kay Benito para makalabas ng kulungan ay nakuha ko sa kampo ni Boyet. Base sa mga sinabi sa akin ng ilang taong involved. Sa kalaunan, nabasa ko sa blog na si Bob at ilang kasama pala ang totoong tumulong kay Benito. Hindi ko na alam kung sino sa dalawa ang nagsasabi ng totoo. Bastat ang alam ko nang lumabas si Benito mula sa kulungan, di naglaon, ay muli itong umanib sa grupo ni Boyet. Sa pagkakataong ito, nabaliktad ang mundo dahil ang kaaway na ni Benito sa social media ay si Bob. Ang “nakakatuwa”, nang magkaaway si Boyet at si Benito noon, sinabihan ni Benito si Boyet na “walang utang na loob”. (Itiniwalag ni AE/Boyet si Benito at Bob sa pagka Defender. Na hindi naman pinalampas ni Jun Samson na itiniwalag din si Boyet at Liezl sa Defenders group! Hahaha) Anyway, nang nagkasira naman si Benito at kampo ni Bob, si Benito naman ang pinagsabihan na “walang utang na loob”. So ngayon, ang nagsanib-pwersa uli ay ang dalawang parehong walang utang na loob. Hindi magtatagal at sila uling dalawa ang magngangatngatan!

Isa pala sa malaking pinag-awayan at hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa maresolba ay ang tungkol sa pera. Noon at ngayon, mapa RTC man o H2O, hindi mabigyan-bigyan ni Liezl ng “transparency” ang pondo ng mga Defenders. Magkano ang dumarating? Saan ginagamit? Sino mga channels? Sino nakikinabang? Sino talaga ang nag o-audit? Ongoing pa rin itong issue na ito kaya abangan na lang natin kung ano pa ang future development tungkol dito.

Marami pang kaganapan ang sumunod pero hindi ko na dedetalyehin sapagkat ito’y open book naman sa social media. Suma-tutal, patuloy at lalo pang lumalala ang kaguluhan sa pagitan ng mga Defenders. Ang mga dating magkakakampi ngayon ay nagbabatuhan na ng masasakit na salita. Nagkaroon na rin ng kalituhan dahil sa pag-iral ng mga paksyon. Ultimo mga ministro ay nagkokontrahan at walang pagkakaisa. Ang kawalan nila ng “meeting of the minds” ay umabot na sa sukdulan nang manawagan ang grupo ni Boyet na iwanan na ng mga nakatala pang Defenders ang pagiging Iglesia ni Cristo na kinontra ni Jun Samson at iba pang mga ministro. (Nakalimutan kong banggitin na mainit ang dugo ni Jun Samson kay Boyet noon pa man. Sa katunayan, sa ilang pagkakataon ay naibulalas niya na sinisisi niya ito dahil sa nilikhang kaguluhan sa Iglesia. Totoo naman ito. Dahil sa dami ng mga kasong isinampa sa kanya, lalo na ang adultery, nasalahula ang Iglesia dahil manggagawa siya nang kasalukuyang nangalunya siya at sa asawa pa ng isang ministro! Na kahit kapanayamin siya ng mga news media ay hindi niya ito tahasang itinanggi dahil sa bigat ng ebidensiya laban sa kanya. At ngayon naman ay ibang eskandalo sa babae na naman ang kinakasangkutan niya.)

Noon pa man, sa mga kaguluhang ito ay nagsisimulang na akong mag isip-isip. Paanong mangyayari ang restoration at paglilinis sa Iglesia na isinisigaw ng mga ministro at manggagawang nangunguna sa mga Defenders kung sila mismo ay hindi nasusumpungan sa kaayusan? Ito ba ang klase ng mga leaders na ito ang maglilinis diumano sa Iglesia? E pare pareho lang naman sila na may hidden agenda. May kani-kaniyang vested interest na iniingatan. Walang gustong magpasakop. Lahat gustong maging bida. At yung magkapatid na diumano ay nangangalaga sa Defenders, puro kabig lang ang alam gawin. Panay ang batak sa RTC/H2O pero puro pansariling kapakanan lang ang habol. Kahit kailan hindi kami ipinagmalasakit. Maraming nawalan ng kabuhayan, nawasak ang pamilya, nawalan ng mga kaibigan, nanganib ang buhay. Pati trabaho ko nga ay nanganib dahil napabayaan ko na rin, sampu ng sambahayan ko. Sa pagdamay ko sa kanila, pati buhay ko ay nanganib. Mayroon ba silang ginawa? Wala. Naisip ko, bakit ko ipagpapalit ang karapatan ko sa mga taong ganito? Bakit ko isasakripisyo ang buhay ko para sa kanila? Gusto lang magpasasa sa pinaghirapan ng iba! Hindi lang ako ang nag-iisip ng ganito, yung iba ring Defenders ganito na takbo ng utak. Kung sana ay nasa tama ang ipinaglalaban nila. Ang kaso, nang ma-interview si Lottie sa TV, ano sabi? Dahil angkan sila ng sugo!!! Parang gustong kong manlambot at humiyaw. Ang balak yata ay habambuhay na sustentuhan sila ng mga Defenders!

Tapos hindi pa nakuntento ang grupo ni Boyet? Ngayon, pinaaalis pa ang mga Silent Defenders sa Iglesia? Talagang wala na sa katinuan ang mga utak nito. Iniwan ng tuluyan ng Espiritu Santo. Paano mo sasalungatin ang bilin ng ka EGM? Ang linaw-linaw! Paano mo ipagtatanggol ang pananaw mo laban sa malinaw na pahayag ng Bibliya? Sa paawa effect mo? Duwag! Gusto mong magpatiwakal, mandadamay ka pa ng iba!

Para sa akin at sa pamilya ko, tapos na ang panahon na nagpalinlang kami. Tapos na rin ang panahon na nagpagamit ako. Tapos na ang panahon na nagpauto ako. Tapos na.

Mabuti na lang mahal pa kami ng Diyos. Mabuti na lang, binuksan nya ang mga mata namin. Sinagip kami sa tiyak na kapahamakan. Salamat po, Diyos ko!

Tiklop-tuhod kami ngayong lumalapit sa Ama, humihingi ng kapatawaran sa aming nagawang mga kasalanan. Nagmamakaawa na bigyan kami ng talinong nagmumula sa Kanya at malakas na pananampalataya upang hindi na kami madaya pang muli.

This entry was posted in Former Defender, Remain in the Church and tagged , , , , . Bookmark the permalink.