Iwanan ang Iglesia?! At saan pupunta?!

egm-remain-within-the-church
Ang totoo, ito ay hindi isang bagong paksa subalit kamakailan ay naging tampok na muli dahil sa panibagong kampanya upang paalisin ang mga Silent Defenders sa Iglesia. Ang nasa pinaka sentro ng kontrobersiyang ito ay ang mga FB posts ni Liezl Diaz Deocampo (aka “Nina Agila”), na napapabalitang kalaguyo ni Lowell Menorca II. Agad agad naman siyang idinepensa ni AE nang ang isang nakatataas na ministrong Defender na si Jun Samson ay nagpahayag ng pangamba dahil sa nakababahalang tuloy-tuloy na mga posts ni Liezl na hinihikayat ang mga nasa loob pa ng Iglesia na lumabas na.

(Pansinin na hindi na namin sila tinatawag na “Kapatid”. Salamat sa mapagmasid na tagabasa na nakapuna nito. Nakagawian lang namin kaya ginamit namin sa unang artikulo subalit mukhang tama nga siya. Hindi na kami nakaugnay sa kanila sa pamamagitan ng dugo ni Cristo at dahil wala naman kaming kaugnayan sa kanila sa laman, maaari na naming hindi gamitin ang “kapatid” kailanman at tinutukoy namin sila.)

Ang mga FB Posts na Naging Mitsa ng Kamakailang Kontrobersiya

Ating repasuhin ang mga serye ng posts ni Liezl:

 1. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10210863474687730&id=1377794215“Come out and free yourselves from bondage.”
  fb-liezl-2016-11-29
 2. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10210511955939981&id=1377794215 – “It’s also time for the silent ones to come out…
  fb-liezl-2016-10-23
 3. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10210490646007246&id=1377794215 – “It’s time for us to leave the OWE Church behind…”.
  fb-liezl-2016-10-21
 4. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10209794395761425&id=1377794215 – “Calling upon all Silent Defenders. Until when are you going to be silent!? Now is the time to prove our conviction
  fb-liezl-2016-08-03

Ang post noong Oktubre 21 ang naging dahilan ng may pagkabalisang tugon mula kay Jun Samson (“JunSam”) sa http://defendingthetruth.info/huwag-tayong-pumayag-na-maligaw/.

Si JunSam ay may katuwirang mabahala at punahin ang mga naliligaw, walang taros at iresponsableng mga posts ni Liezl. Hindi pa siya (Liezl) nasiyahan na ibinuyo ang kaniyang pamilya tungo sa landas ng pagkawasak, nais pa niyang manghikayat ng iba na sumama sa kanila sa pagtahak tungo sa isang kalunos-lunos na wakas!

Hihimayin natin ang naaangkop at matalim na tugon ni JunSam sa huling bahagi ng artikulong ito. Ngunit isantabi na muna natin ito upang unang talakayin ang naging sanhi ng kalituhan sa mga tagasunod ni AE at madalas na pinagbubulung-bulungan sa sirkulo ng mga defenders.

O AE, AE… ikaw na Dalubhasa sa mga Kontradiksiyon at mga Pinalabong mga Salita

Ang artikulo ni Junsam ay naging simula ng usap-usapan sa mga Defenders dahil mariin niyang inatake ang post ni Liezl. Si Lowell naman ay dagliang umentra sa eksena para siya ipagsanggalang subalit ang “depensa” niya ay puro porma lang at walang sustansiya.

Sa kabuuan, ang kaniyang mga FB posts at blog articles sa ngayon ay nag-iiwan sa mga Defenders, kabilang na sa ibang kaalyado niya, ng pagkalito sa kaniyang tunay na paninindigan.

(Mapapansin ninyo na pinagpapali-palit namin ang paggamit sa mga katawagang “AE” at “Lowell” yayamang ang nauna ay isa lamang alyas na ginagamit ng huli. Walang dahilan para ito ay ikaila ni Lowell yamang maraming tao ang makapagpapatotoo nito, kahit sa korte kung kinakailangan.)

Magsimula tayo sa pagsusuri sa post ni Lowell sa: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=314958022202158&id=100010638880308: fb-ae-2016-10-25

(Isinalin sa Tagalog ang mga sipi.)

 • Una, ipinahayag niya: “Walang mali sa doktrina sa post ni Liezl Diaz Deocampo” ngunit wala namang paliwanag kung bakit naaayon sa doktrina ang kaniyang post. Ang pahayag na ito ay agad na sinundan ng mga salitang hindi maikakaila na pang-iinsulto sa paraang tinatawag ang iba na mapanghusga, na may pansariling layunin, o nagtataglay ng mahinang kaisipan dahil “walang kakayahang makita ang pagkakaiba ng tama sa mali”, at sa katapusan ay naiimpluwensiyahan ng “makaisipang tagasunod”.Pakiusap lang… kung nauubusan na tayo ng tamang pangangatuwiran, huwag naman tayong mauwi sa mga pang-iinsulto. Gaya ng sinabing ni Socrates:

  Kapag natalo na sa debate, ang pamumula ang nagiging kasangkapan ng talunan.

 • Pagkatapos ay sinabi ni Lowell: “Ang tanging paghiwalay na isinusulong namin ay ang paghiwalay sa masasamang gawa at sa mga manggagawa ng kasamaan, nakalulungkot lang, sila ay makikita sa loob ng “Iglesia ng OWE” sa mga panahong ito.” Lowell, sabihin mo nga sa amin – paanong ang pangungusap na ito ay maaaring maipaliwanag ang isang post, at ang totoo, ang marami pang mga posts ni Liezl, na nagmamando sa mga Silent Defenders na “lumabas na”? Saan ba talaga dapat lumabas ang mga Silent Defenders? Ano ba talaga itong sinasabi ninyo na“Iglesia ng OWE”? (Pansinin ang paggamit ng terminong ito nina Lowell at Liezel — pangalang pantangi.)Walang “Iglesia ng OWE” na nakarehistro sa kahit saang panig ng mundo na pinangungunahan ng Ka Eduardo! So saan n’yo ba talaga pinahihiwalay ang mga Silent Defenders??? Maliban na lang kung ang ginagamit mong istratehiya ay Kung hindi mo sila makumbinsi ay lituhin mo sila, mas mabuti pang magsalita ka ng tuwiran para sa kapakanan ng mga katulad namin na hindi gaanong nagagamit ang katalinuhang kaloob ng Diyos!Ngunit sa ganang amin, MAYROON LAMANG IISANG TUNAY NA IGLESIA NA KAILANGAN PARA SA KALIGTASAN. Ang pangalan nito, ayon sa Biblia, ay IGLESIA NI CRISTO (Gawa 20:28 Lamsa). Kung iyon ang Iglesia na nais mong hiwalayan ng mga Silent Defenders, iyon ang dapat mong sabihin. Hindi ka na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Linawin, ipaliwanag at pangatuwiranan mo ang iyong posisyon. Subalit tiyakin mo na mayroong kang solido at nasasalig sa Biblia na batayan na hindi kontra sa mga pagtuturo na tinanggap nating lahat mula sa Sugo sa mga huling araw at ng kapatid na Eraño G. Manalo. Ang totoo, hindi mo lamang tinanggap ang katotohanang ito. Nang ikaw ay isang manggagawang regular, ipinangaral mo pa ito!
 • Ipinagpapatuloy natin ang pagsusuri sa mga posts ni Lowell. Sa kaniyang susunod na pangungusap na sinasabi niyang “ang takot sa pagkatiwalag ang tanging huling kapangyarihan ng tiwaling Pamamahala ng Iglesia sa kaniyang mga kaanib,” ay inilantad niya rito ang kaniyang tunay at maliwanag na saloobin. Kung ito ang takot na nais niyang pagtagumpayan ng mga Defenders na nasa loob pa ng Iglesia, kung gayon ay tama kami na, ang totoo, ay hinihikayat niya sila na magpatiwalag na. Iyon ay magiging kasang-ayon sa kaniyang naunang kampanya noong Abril/Mayo. Ang aming mga tanong, noon at ngayon, kay Lowell ay ito: BAKIT MO GINAGAWA ITO??? Naniniwala ka ba na ang IGLESIA NI CRISTO, ang huling gawain ng Diyos sa pagliligtas sa mga huling araw, ay natalikod na? Iyon ba ang dahilan kaya nais mong ang bayan ng Diyos ay lumabas dito???
 • Ang nakakalito, sa artikulo ni AE na may pamagat na, “Ang kasalukuyan bang Iglesia Ni Cristo ay talikod na?” https://incsilentnomore.com/2016/07/01/the-present-church-of-christ-is-now-apostatized/, ay sinulat mo: “Ang pagtalikod ay gumagapang na mula sa loob subalit hindi ito magtatagumpay dahil mananaig ang katotohanan.” Kaya, Lowell, kung ito pa rin ang kasalukuyan mong paniniwala na ang Iglesia ay HINDI at HINDI KAILANMAN MATATALIKOD, anong hula ng Banal na Kasulatan ang sumusuporta sa iyong paninindigan para hikayatin ang mga Defenders na iwan ang Iglesia na siyang ililigtas ng Diyos? At ito ba ay sang-ayon sa mga itinuro ng Sugo at ng Ka Eraño? Kung ganon, ay patunayan mo. Kung mayroon kang mga lumang leksiyon na hinanay ng Sugo o ng Ka Eraño, o di kaya ay video ng kanilang pangangasiwa ng pagsamba, o pagtuturo sa klase, o pulong, na sinasabi nila na ang mga nasa loob ng Iglesia ni Cristo ay dapat na lumabas, pakiusap, ibahagi ninyo ito sa amin!

 • Doon sa “Deklarasyon ng Katapatan sa Diyos”, sulat na ipinanghikayat ni Lowell sa mga Defenders na lagdaan at naging paksa ng kaniyang artikulo https://incsilentnomore.com/2016/05/01/april-30-2016-on-this-day-we-declare-and-re-affirm-our-loyalty-to-god/, ay wala siyang binanggit ukol sa pagtalikod. Kaibayo nito, noon, naniniwala pa rin siya sa pagpapanumbalik ng kasalukuyang Iglesia. Kaya minsan pa, Lowell, liwanagin mo. Nagbago ka na ba ng saloobin? Kung naniniwala ka ngayon na ang Iglesia Ni Cristo ay natalikod na, kung gayon, ang panibago mong sigasig upang suportahan ang panawagan na lumabas na ang mga Silent, paki-paliwanag lang kung paanong ang paniniwalang ito ay hindi sasalungat sa mga hula ng Biblia at mga pagtuturo mula sa kapatid na FYM at EGM. Linawin mo ang iyong paninindigan. Sa paraang ito, muling matatantiya ng mga Defenders ang kasalukuyan nilang kalagayan at nawa ay makagawa sila ng wastong pagpapasiya para sa kanilang kinabukasan.Hanggang sa ngayon, ang tangi mo lang nagawa ay lituhin ang mga Defenders. Nagsimula ka sa pagpapahayag na: “Hindi ko hihikayatin ang sinuman na huwag sumamba, o huwag magbigay ng abuloy o tanging handugan, handugan para sa Lingap sa mamamayan” https://incsilentnomore.com/2015/04/27/let-me-make-myself-clear/ sa pagkampanya sa mga Defenders na humiwalay sa Iglesia!Kahit na lumiit na nang husto ang iyong kampo, nararapat pa ring malaman ng mga tao mo ang katotohanan. Sa ngayon, bukas na bukas ang kanilang hindi pagkakasundo at kahit na sa simula ay tila magkakapareho ang kanilang pananaw, mayroon pa ring ilang mga pagkakaiba ang kanilang mga bersiyon.  At ito sa sa maliit mo lang na grupo! Paano pa kaya ang mga Defenders sa mga mas malaking pangkat?
 • Tungkol naman sa, “Huwag tayong labis na mabahala sa mga nakikita sa social media sa halip, gawin natin kung ano ang ating itinuturo, ayon sa mga doktrinang ating tinanggap.” at “Maging mapagpigil tayo at makita ang espirituwal na kahinugan sa lahat ng ating ginagawa”, ang sagot namin, “Amen”. At sinasabi namin ito na puno ng pangungutya. Gawin natin kung ano ang ipinangangaral natin, puwede ba? Walang pagtatangi. Huwag tayong maging paimbabaw!

“Huwag Tayong Pumayag na Maligaw” – Isang artikulo ni Junsam

Ang kahusayan ni Junsam sa pagsulat ay muling nahayag sa artikulong ito. http://defendingthetruth.info/huwag-tayong-pumayag-na-maligaw/. Pinupuri namin siya sa pagdadala ng isyung ito sa social media dahil marami ang nadaya ng mga FB at blog posts na ginawa ng ilang kampo ng mga Defenders lalo na yaong pinangungunahan ni Lowell at ng mga tagasunod niya.

(Siyanga pala, may mga nagsasabi na si Liezl na ang nangunguna sa grupo, at si Lowell/AE ay naging isang tau-tauhan na lamang. Totoo man ito o hindi, sa ngayon, patuloy namin itong tatawagin na grupo o kampo ni Lowell. Tutal, siya naman ang nagsimula nito. Kung hindi na ganito ang tunay na kalagayan, maaari naman namin itong baguhin sa mga susunod na artikulo.)

Bagaman pabagsak ang suporta sa lider ng grupo, ang maliit na kampo ni Lowell ang patuloy na pinakamaingay at pinaka-aktibo sa social media. Ito ang dahilan kung bakit pinag-uukulan namin ng malaking panahon ang pagtalakay tungkol kay AE/Lowell sa blog na ito upang mabigyan ng pagkakataon ang mga nadaya niya na makapag isip-isip at makabalik.

Pagsang-ayon sa mga Pangunahing Puntos

Sa malaking bahagi, kami ay sumasang-ayon sa mga puntong isinaad ni Junsam sa kaniyang artikulo, lalo na:

 • “Ang paghikayat na ginagawa ng grupong ito sa mga kapatid na paghiwalay sa Iglesia ay pagtuturo ng pagtalikod. Samakatuwid, ang dati nilang ipinangangalandakan na restoration ay naging separation.”
 • “Ang batayan para pangatuwiranan nila ang kanilang aksiyon ay maling-mali, hindi maka-Biblia at mapanganib. Mali, dahil ang pagkasuklam sa mga ministrong OWE at sa mga kaanib ay hindi nangangahulugan na ang nag-iisang tunay na Iglesia ay mali na.” (Isinalin mula sa English)
 • “Totoong maraming mga ministro at mga kaanib na OWE ang “untrue” at ang kanilang mga gawain ay “abominable” o kasuklam-suklam, subalit ang Iglesiang katawan ni Cristo ay namamalaging “true” o tunay at hindi kasuklam-suklam sa Diyos sapagkat ito ay nilinis ng dugo ni Cristo.”
 • “Ang itinuturo ng grupong ito na ang buong Iglesia ay naitalikod na ay “unscriptural,” sapagkat ito ay tahasang paglabag sa doktrinang itinuro ng Sugo, ang Kapatid na Felix Y. Manalo, at ng Kapatid na Eraño G. Manalo.”
 • “Nakasulat sa mga hula ng Biblia na ang Iglesia Ni Cristo ang huling grupo o bahagi ng Iglesia, (wala nang ika-apat), na aabutan na ng Araw ng Paghuhukom kaya hindi na ito matatalikod (Zech. 13:7-9; Gawa 2:39; Apoc. 14:12-15).”
 • “Sa lahat ng mga “silent defenders,” hindi po namin kayo hinihikayat na kusang humiwalay sa Iglesia. Hinihikayat namin kayong ipagsanggalang ang Iglesia sa paraang manindigan kayo sa tama at huwag sumunod sa maling itinuturo ng mga naligaw na ministro.”
 • “… huwag tayong pumayag na ito ay mauwi sa paghiwalay o pagtatatag ng panibagong Iglesia.”

Ang katunayan, ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagpahayag na yaong lamang mga nagtiis hanggang sa wakas ang maliligtas. (Mat. 24:13) Dahil dito, walang kapagurang hinikayat ng Ka Eraño G. Manalo ang mga kapatid na MANATILI SA IGLESIA. Pakinggan ang kaniyang pangangasiwa (mula sa Shield of Faith). Pansinin ang kanyang tagubilin: Anuman ang mangyari, manatili kayo sa Iglesia.” “Anuman” anya, sa madaling sabi… walang eksepyon! Bakit? Sapagkat maliwanag ang aral: Sa mga huling araw na ito, iisa lamang (iisa, hindi marami) ang susi sa kaligtasan, ang Iglesia ni Cristo. Saan pa tayo paroroon gayong walang kaligtasan sa labas ng Kaniyang katawan (Efe. 2:12; I Cor. 5:12-13)?

Ang Malaki Naming Kaibhan sa Isinaad ni Junsam

Kung saan kami mariing tumututol sa artikulo ni Junsam ay nang lumihis siya sa Kasulatan sa pagsasabing: “Sampalatayanan ninyong iyon ay itinulot na ng Diyos gayunpaman, hindi Siya ang nagtiwalag sa inyo sapagkat labag sa Kaniyang aral na ang itiwalag sa Iglesia o alisin sa talaan ay ang naninindigan sa tama at sumasalungat sa masama I Cor. 5:13”.

Mula sa Diyos ang Kahalalan ng Tagapamahala na Maglinis sa Iglesia

Walang pagtatalo na ang Diyos ay naglalagay ng lider na mangunguna sa Kaniyang bayan. Sa mga huling araw na ito, ang bayan ng Diyos ay ang Iglesia Ni Cristo. Inilagay niya ang tungkuling Tagapamahalang Pangkalahatan upang pangasiwaan ang Iglesiang ito. Ang kasalukuyang naghahawak ng tungkuling ito ay ang Ka Eduardo V. Manalo. Bagaman kinukuwestiyon ng iba ang pagiging lehitimo ng pagkakalagay niya sa tungkulin, nananatili ang katotohanan na ipinahintulot ng Diyos na maitalaga siya sa posisyong iyon. Ang tungkuling Deputy Executive Minister ay ginawa upang gawing opisyal ang pagiging Pangalawa sa Namamahala at ang Ka Eduardo V. Manalo ay nahalal sa posisyong iyon sa pamamagitan ng buong pagkakaisang pagboto ng Sanggunian.

Karagdagan pa sa pagkakahalal bilang Deputy Executive Minister noong Mayo 6, 1994, ang Ka Eduardo ay itinalagang kahalili (“successor”) ng Ka Eraño upang matiyak ang pagpapatuloy ng pamamalakad ng Iglesia kung sakaling pagpahingahin na ang nakaupong Tagapamahalang Pangkalahatan. Ito ay pinagtibay ng buong pagkakaisa ng mga liderato at mga tagapangasiwa ng distrito ng buong Iglesia. Ang Ka Eraño mismo ang nagsanay at naghanda sa Ka Eduardo para sa higit na malaking pananagutan na pangunahan niya ang buong Iglesia kung siya (Ka Eraño) ay namayapa na.

Binabalak naming talakayin ang paksa ukol sa “legitimacy” nang higit na detalyado sa isang artikulo sa hinaharap subalit, sa ngayon, sapat nang sabihin na hindi nagpahayag ang Ka Eraño ng kasalungat na hangarin sa mga miembro ng Sanggunian. Bagkos, ang Ka Eraño mismo ang pumili sa bawat miembro ng Sanggunian upang tumulong sa pagsasanay sa kaniyang panganay na anak at patuloy na tulungan siya kapag siya na ang nangunguna sa Iglesia.

Sino ba ang “masama” ayon sa Biblia?

Ang pagkakalagay sa tungkuling Tagapamahalang Pangkalahatan ng kapatid na Eduardo ay kinilala at iginalang ni Lowell at Junsam nang sila ay nasa karapatan pa. Sila mismo ang nagturo at nagpahayag sa Iglesia na bilang Tagapamahalang Pangkalahatan, ang Ka Eduardo lamang ang binigyan ng Diyos ng natatanging karunungam at kahalalan na kilalanin at itiwalag ang “masama” sa mga kaanib upang hindi mahawahan ang kabuuan ng Iglesia. Ipinangaral ito, kapuwa ni Lowell at Junsam, nang sila’y pareho pang nasa ministeryo! Ngunit ang katotohanang ito ay hindi nakapigil sa kanila para dalhin sa publiko ang kanilang mga personal na sama ng loob sa Tagapamahalang Pangkalahatan at sa Sanggunian. Sinampaham pa ni Lowell ng kaso sa hukuman ang kapatid na Eduardo! Sa halip na magtiwala sa Diyos, kapuwa sila nasilaw sa katanyagan at nagtungo pa sa media at isiniwalat sa publiko ang dapat sana’y pribadong mga bagay ng Iglesia. Kapuwa sila pumanig sa mga itiniwalag na kapatid at ina ng Ka Eduardo at lumikha ng pagkakabaha-bahagi at eskandalo sa Iglesia!

Paano nilang sasabihin ngayon na ang kanilang pagkatiwalag (at ng kanilang mga tagasunod at iba pang mga defenders na nakagawa rin ng katulad na pagkakamali) ay hindi makatuwiran sa paningin ng Diyos? Ang kasamaan ng kanilang mga gawa ang dahilan kaya sila natiwalag. Sagana ang mga halimbawa mula sa Biblia kung ano ang nangyari sa mga lumaban sa lider na inilagay ng Diyos sa Kaniyang bayan. (Blg. 12:1-12; 16:1-35).

Kahit pagbigyan lamang, alang-alang sa argumento, sabihin nating may nagawang mali sa ilang pagkakataon, iyon ay isang bagay na ang Diyos ang magtutuwid at hindi ang tao. Hindi ito nagbibigay ng karapatan sa kaninoman para sumuway, hiyain o kuwestiyunin ang Tagapamahalang Pangkalahatan. Alam ito ni Lowell dahil buong giting niyang sinabi:

“Sapagkat iisa po tayo ng pananampalataya na ang Kapatid na Eduardo V. Manalo ay siyang itinalaga ng Panginoong Diyos na lider ng Kaniyang Bayan at kinakailangan tayong pasakop sa kaniya. Walang sinomang maaaring makapagsulit sa namamahala sa Iglesia kundi ang Panginoong Diyos lamang. At iyan ang aking paninindigan noon hanggang ngayon… Kungpinayagan ng Panginoong Diyos na matganap ang lahat ng mga ito para sa paglilinis na nagaganap sa Iglesia, ang Panginoong Diyos din ang gagawa ng paraan upang kilusin ang tagapamahalang pangkalahatan upang isagawa ang kalooban ng Panginoong Diyos sa tamang panahon at sa paraan na loloobin ng Panginoong Diyos.” https://incsilentnomore.com/2015/05/13/first-things-first-antonio-ebangelistas-qa/ #8.

Kitang-kita na ang mga sinalitang ito ni Lowell, na pinaniwalaan ng mga Defenders na katulad namin, ay kinalimutan niyang lahat nang makalasap at nahibang siya ng katanyagan sa media at nakapanghiyakat ng mga tagasunod na susustento sa kanya. Ang kanyang mga pinagsasasabi at ikinikilos sa ngayon ay puno ng kahambugan, pagmamagaling at pagpapaimbabaw habang inaalipusta at iniinsulto niya ang Tagapamahalang Pangkalahatan na sa pakiwari niya ay nahihigitan niya! Maaari rin naman na sa simula pa lang ay binalak na niyang linlangin ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo subali’t ikinubli niya ang kanyang tunay na saloobin sa diumano ay pagmamalasakit sa Tagapamahalang Pangkalahatan upang makapanghikayat ng mga kaanib na maniniwala sa kanya!

Payo sa mga Nalinlang

Sa mga Defenders na natiwalag dahil sa ginawang pakikiisa sa mga mapandayang tagapanguna, mayroon tayong pagkakataon ngayon para makabalik at magsisi. Ang Diyos natin ay Diyos na mapagpatawad. Kung tayo’y buong ningas na mananalangin sa Diyos, buong kababang kikilalanin ang ating mga kasalanan, hihingi ng isa pang pagkakataon, at taglay ang nagsisising puso, humiling sa Pamamahala ng Iglesia na mabalik na may taimtim na pangako na hinding hindi na natin pawawalang kabuluhan ang ating kahalalan kailanman, kung gayon ay may pag-asa pa tayo. Kung hindi man maipagkaloob agad ang ating kahilingan dahil sa bigat ng ating nagawang kasalanan, kailangang lang tayong patuloy na manalangin habang buong tiyagang hinihintay natin ang araw na makababalik tayo sa kawan at maging karapat-dapat na muli sa biyaya ng Diyos. Salamat sa patuloy na patnubay ng Diyos lalo na po sa mga nagsimula na sa proseso ng pagbabalik-loob.

Sana po magsilbi ring pampalakas ang blog na ito sa mga nakatala pa upang hindi na kahit kailanman madayang muli mga mapanlinlang. Magtumibay po tayong lahat at laging ilagak ang sarili sa Panginoong Diyos at pasakop sa Pamamahala.

Sa pagtatapos, narito po ang recording ng Ka Eraño na puno ng pagmamahal at pagmamalasakit lalo na sa tulad nating naligaw ng landas. Pagpalain po tayo ng Ama!

This entry was posted in One True Church, Remain in the Church and tagged , , , , . Bookmark the permalink.