Tag Archives: deceivednomore

Is the Defender group of God?

*** Go to Tagalog original As former “INC Defenders”, we used to wonder why our minister and evangelical worker leaders could never forge a lasting union. All attempts (and there have been many) to bring everyone together under one umbrella … Continue reading

Posted in One True Church, Unity | Tagged , , , , | Comments Off on Is the Defender group of God?

Sa Diyos ba ang grupo ng Defender?

Bilang mga “INC Defenders” noon, nagtataka kami kung bakit ang aming mga tagapangunang ministro at manggagawa ay hindi makabuo ng isang pang-matagalang pagkakaisa. Ang lahat ng pagtatangka (at napakarami na) upang dalhin ang bawat isa sa ilalim ng isang pamumuno … Continue reading

Posted in One True Church, Unity | Tagged , , , , | Comments Off on Sa Diyos ba ang grupo ng Defender?

Leave the Church?! And go where?!

*** Go to Tagalog original This is actually not a new topic but came to the forefront recently because of renewed campaigns for Silent Defenders to leave the Church. Right smack dab in the middle of the controversy are posts … Continue reading

Posted in One True Church, Remain in the Church | Tagged , , , , | Comments Off on Leave the Church?! And go where?!