Tag Archives: antonio ebangelista

Sa Diyos ba ang grupo ng Defender?

Bilang mga “INC Defenders” noon, nagtataka kami kung bakit ang aming mga tagapangunang ministro at manggagawa ay hindi makabuo ng isang pang-matagalang pagkakaisa. Ang lahat ng pagtatangka (at napakarami na) upang dalhin ang bawat isa sa ilalim ng isang pamumuno … Continue reading

Posted in One True Church, Unity | Tagged , , , , | Comments Off on Sa Diyos ba ang grupo ng Defender?

Leave the Church?! And go where?!

*** Go to Tagalog original This is actually not a new topic but came to the forefront recently because of renewed campaigns for Silent Defenders to leave the Church. Right smack dab in the middle of the controversy are posts … Continue reading

Posted in One True Church, Remain in the Church | Tagged , , , , | Comments Off on Leave the Church?! And go where?!

Iwanan ang Iglesia?! At saan pupunta?!

Ang totoo, ito ay hindi isang bagong paksa subalit kamakailan ay naging tampok na muli dahil sa panibagong kampanya upang paalisin ang mga Silent Defenders sa Iglesia. Ang nasa pinaka sentro ng kontrobersiyang ito ay ang mga FB posts ni … Continue reading

Posted in One True Church, Remain in the Church | Tagged , , , , | Comments Off on Iwanan ang Iglesia?! At saan pupunta?!

Introduction – English

*** Go to Tagalog original Who we are individually is not important. What we represent collectively is what we hope you’d give your attention to. The following is a brief history of how our journey started and where we are … Continue reading

Posted in Overview | Tagged , , , , , | Comments Off on Introduction – English

Introduction

*** Go to English Translation Kung sinu-sino man kami bilang mga indibiduwal ay hindi mahalaga. Kung ano ang kinakatawan naming sama-sama ang hinahangad namin na bigyan ninyo ng pansin. Ang mga sumusunod ay isang maikling kasaysayan kung paanong nagsimula ang … Continue reading

Posted in Overview | Tagged , , , , , | Comments Off on Introduction