Category Archives: True Church Member

Ang puso ng tunay na Iglesia ni Cristo

Submitted by a contributing writer. English translation to follow soon. May ilang nagtataka kung bakit patuloy pa rin ako sa maalab na pagtupad ng tungkulin sa kabila ng mga sinasabi ng mga nanggugulo sa Iglesia. Dahil ba ito sa nagbubulag-bulagan … Continue reading

Posted in True Church Member | Comments Off on Ang puso ng tunay na Iglesia ni Cristo