Sa Diyos ba ang grupo ng Defender?

division-featured-image-tagalog

Bilang mga “INC Defenders” noon, nagtataka kami kung bakit ang aming mga tagapangunang ministro at manggagawa ay hindi makabuo ng isang pang-matagalang pagkakaisa. Ang lahat ng pagtatangka (at napakarami na) upang dalhin ang bawat isa sa ilalim ng isang pamumuno ay nabigo. Umiiral hanggang ngayon ang pagkakabaha-bahagi. Sa bawat pagkakaton na may nadaragdag na ministro, lalong lumalaki ang hidwaan, bagaman ang bawat bagong karagdagan sa pasimula ay tinatanggap at tinitingnan bilang isang paraan sa ikalalakas ng samahan. Subalit ang bawat isa ay may kani-kaniyang sariling ideya, pilosopiya at mga prayoridad, tangi pa sa kaniyang naiibang personalidad. Ang di pagkakasundo sa itaas ay katulad lang din ng nasa ibaba sa hanay ng mga defenders na hayagang nag-aaway-away sa social media tungkol sa napakaraming mga isyu. Maaaring nagkaroon ng malinaw na pagkakahiwa-hiwalay ang mga lider ng mga defenders subalit sa kani-kaniyang kampo ay naroon din ang magkakaibang isipan.

Narito ang ilang mga halimbawa na kung saan ang pagkakabaha-bahagi ay kapansin-pansin at lalong nakalilito sa mga defenders.

Mga Panata

Ang pagkakabaha-bahagi ay hayag sa mga panata na sinimulan ng ilang lider. Naaalala namin ang pagkakataon na ipinahayag ng isang ministrong Defender (Louie Cayabyab) ang pagpapatigil ng mga araw-araw na panata. Sa kasunod na araw ay nagulat na lang kami nang biglang ipagpagpatuloy ang panata ng isa pang Defender na manggagawa (Lowell Menorca II)! Maging si Louie Cayabyab ay nagulat! Mahihinuha n’yo na kung paanong nakalilito ang mga panahong iyon para sa mga tagasunod na tulad namin na hindi alam kung ano ang nangyayari!

Pagkatapos, sinimulan naman ng isa pang ministrong Defender (Joy Yuson) ang isang araw-araw na panata na sinasabi niyang para sa mga “ground personnel” bagaman inaanyayahan din ang iba na dumalo. Maraming ibinigay na dahilan para bigyang katuwiran kung bakit itinakda ito ng 9pm sa Pilipinas, isang oras bago ang Tagalog na panata ni Lowell ng 10pm (oras din sa Pilipinas). Kahit na sa mga hindi nakababatid ng hidwaan ng dalawang ito, malinaw na kinukumpitensiya ni Joy si Lowelli. Maging ang format na ginagamit sa dalawang panatang ito ay magkaiba kaya naging kasangkapan ito sa kanilang pagtatanghal na wari bang nais nilang patunayan na higit na magaling ang isa sa isa. Kamakailan lang, itinakda ni Joy ang panata upang makasabay ng Tagalog na Panata ni Lowell — ngayon ay pareho na silang 10pm oras sa Pilipinas! Ito ay lalong nagpakaunti sa mga dumadalo sa pagtitipon ng huli dahil ang mga dating dumadalo sa kaniya ay lumipat sa mas malaking tagasunod ni Joy. Narito ang mga schedule na ipinost sa FB ng dalawang kampo:

dp-joyyuson

dp-lm

Kamakailan lang, gumawa ng isang pahayag si Lowell/AE na nakapagpakamot ng ulo, nakapagpataas ng kilay at nakapagpaluwa ng mata tungkol sa mga Panata at Pulong panalangin ng grupo na pinangangasiwaan niya. Dati-rati, ang lahat ng mga DP (at GPM) ay bukas sa lahat subalit ang kay Lowell ay napasok ng ilang tao na gumagamit ng mga bulgar na pangalan upang ipaabot ang kanilang pagkayamot sa di umano’y halatang mapakiapid na relasyon ni Lowell at ng kaniyang kapareha, si Liezl Diaz Deocampo. Hiningi na ni Lowell ngayon ang paunang pagpapa-rehistro upang masala ang mga dadalo sa kaniyang panata. (Ang mga pangalang ginamit ng mga entremitido ay “XXX-rated” kaya di namin maulit dito sa ngalan ng kagandahang asal subalit kung interesado kayo na malaman kung ano ang ilan sa kanila, padalhan n’yo kami ng pribadong mensahe sa aming FB official page “Deceived No More” sa https://www.facebook.com/Deceived-No-More-1218221351605458/.

Kinakailangan na ngayon ng pagpaparehistrio muna sa DP ni Lowell kaya hinihingi sa dadalo na ibigay ang kaniyang email address.

pre-reg-lm

Ipinahayag ng mga defenders ang mga pangamba tungkol sa “privacy” at “confidentiality” sa hinihinging ito, at makatuwiran lang naman silang mangamba. Una, ang kinaroroonan ng “user” ay matutukoy kung ang email ng nagparehistro ay ginamit sa pagpapadala ng mensahe kina Lowell at sa kaniyang mga kasamahan, na magiging daan para matuklasan ang tunay na pagkatao ng “user”. Tingnan ang http://whatismyipaddress.com/trace-email para sa mga tagubilin upang matukoy ang lokasyon ng nagpadala ng email. Ikalawa at maaaring siyang pinakamahalaga, sa kabila ng mga paniniguro ni Lowell, mayroong lumalaking pagdududa sa tambalang Lowell-Liezl mula sa kaniyang sariling kampo dahil sa napapabalitang sila mismo ang “sumusunog” sa kanilang sariling mga tao.

EGM’s, Committee Prayers at GPM’s

Pansinin na maging ang mga katawagan sa lingguhan at pangdalawang-lingguhang pagtitipon ng mga lider ng mga Defenders ay walang pagkakaisa. Bakit? Dahil maging sa ganitong kasimpleng bagay, ang kani-kaniyang lider/hosts ay hindi masupil ang napakalaking pagkakilala nila sa sarili upang magkaroon ng pagkakaisa. Sa pinakahuling pagtatangka na pagkaisahin ang iba’t ibang kampo na kung saan si Junsam ang sinasabing itinalaga ng “magkapatid” bilang pangkalahatang lider, ang paksang ito ay tinalakay. Gayunman, hindi nagtagal at sumuko rin si Junsam sa panukala para sa isang nagkakaisang grupo dahil hindi naman niya marendahan ang mga kalahok. Sa kabila ng awtoridad na sinasabing ibinigay sa kaniya ng “magkapatid” upang pangunahan at papag-isahin ang mga Defenders, ang mga lider ng mga Defender ay tumanggi ring makipagkaisa sa kaniya. Ang bawat isa ay may kani-kaniyang palagay ukol sa kung paano nila patatakbuhin ang kani-kanilang kampo at ang gusto ay ipagpatuloy na gawin ang sarili nilang nais na walang ibang makikialam, may basbas man o wala ng “magkapatid”.

  • “Committee Prayer” ang tawag ni Joy Yuson sa kaniyang pangdalawang-ligguhang pagtitipon sa Tagalog at English.

commprayer

  • “EGM”. Ito ay hango sa mga unang titik ng pangalan ng dating Tagapamahalang Pangkalahatan, kapatid na Eraño G. Manalo na nangangahulugang “Ecclesiastical Group Meeting”. Ito ay pinangungunahan ni Junsam.

egm

*** Pansinin ang “No need for pre-registration”na halatang banat sa GPM ni Lowell. Siyempre hindi nila maaaring mapalampas ang isang ito, di ba? 🙂

  • GPM or “Group Prayer Meeting”. Ito naman ay pinangungunahan ni Lowell.

gpm-ae

Katulad din ng kaniyang DP, ang GPM ni Lowell ay kailangan din ng “pre-registration” at ito ay dahil din sa nabanggit na dahilan sa itaas. Sa kabilang dako, ang “Committee Prayer” ni Joy at ang EGM ni Junsam ay namamalaging bukas sa lahat at mukhang hindi ito napapasok ng katulad na iskandalo ng kay Lowell.

Ang Zoom ang plataporma ng teknolohiya ng Videoconferencing na ginagamit nilang tatlo. Ginagamit ito ni Joy at Junsam bilang karagdagan lamang sa mga dumadalo ng pisikal sa dako ng kanilang pagtitipon upang mabigyang pagkakaton ang mga lalahok na nasa malalayong dako. Sa kabilang dako, si Lowell ay umaasa lang sa Zoom para sa karamihan ng kaniyang lingguhang pagtitipon at nagsasagawa lang ng magkakaharap na pagtitipon minsan isang buwan kasama ang ilang mga tiwalag na Defenders sa Vancouver at pinupunan na lang ng Zoom para sa mga nasa malayo.

LWS o “Live Worship Services”

Ito ay nakakatulad sa kaayusan at istruktura ng mga pagsambang isinasagawa sa Iglesia Ni Cristo, katulad ng mga pag-awit, paglikom ng abuloy at pagbabasbas. Ang mga LWS ay isinasagawa sa bawat linggo at ito ay sa pamamamgitan ng pisikal na pagdalo. Hindi ito bukas sa mga kalahok na nasa malayo. Sa halip, ang istratehiya ay magtatag ng mga lokal sa ibang mga dako, katulad ng mga lokal ng INC na natatatag kapag may sapat ng bilang sa isang dako.

Ang pinaka-popular sa mga pagtitipon na LWS ay yaong pinangungunahan ni Rolando Dizon (“Jon”) na sinasabing maraming tagasunod na mga Defenders sa NorCal. May mga komento ang ilang mga Defenders na sa kaniyang pagsasalita at pagkilos ay wari bagang siya ang Tagapamahalang Pangkalahatan ng kaniyang kawan, na sa di pormal na pananalita sa Tagalog ay “feeling TP”. Sa gawaing ito, siya ay suportado ni Louie Cayabyab na naka-base rin sa NorCal.

May isang maliit na grupo na nakakatulad ng istruktura na nasa Southern Midwest na pinangungunahan naman ni Nhel Dela Uso. Si Nhel ay itinuturing na isang tahimik at independienteng ministrong Defender na kuntento na sa pangunguna sa isang maliit na grupo ng mga Defenders sa kaniyang bahagi ng Estados Unidos. Ginagawa niya kung ano ang sa paningin niya ay tama na walang pakikiaalam ang mga taga “labas”.

Binatikos ni Junsam ang pagtatatag at pagsasagawa ng LWS. Sa kanyang artikulo sa kanyang blog http://defendingthetruth.info/huwag-tayong-pumayag-na-maligaw/), sinabi niyang:

junsam-comment-on-lws-tagalog

Naninindigan naman si Joy Yuson na ang LWS ay kasalungat ng tagubilin na tuwiran niyang tinanggap mula sa “magkapatid”. Lumilitaw na ang format ng Committee prayer niya ang siya lamang umaayon sa nasabing tagubilin.

Paano man nila isinasagawa ang kani-kanilang pagtitipon, ang mga lider na ito ay magkakapareho sa ilang bagay: ang bawat lider ay naghahanda ng kani-kaniyang paksa na may kaukulang talata upang bumuo ng isang leksiyon. Bawat isa ay nangangaral ng sarili niyang pakahulugan sa mga talatang kanilang pinili. Sa kabila ng pag-aangkin ng iba na ang mga talatang iyon ay nagmula sa mga leksiyon na dati nang inihanay ng Sugo o ng Kapatid na Erano, ang kanilang pakahulugan ay hindi nakabatay sa orihinal na pagtuturo na kanilang tinanggap kundi pinilipit lang nila para tumugma sa kanilang kalagayan. Ito ay hindi kataka-taka dahil kung hindi gayon ay hindi sana sila nagsasagawa ng sarili nilang pagsamba at wala sana sila sa labas ng Iglesia! Ang lundo nito, lahat sila ay nagtuturo sa kani-kanilang mga tagasunod na ang kanilang pagsamba ay katangap-tanggap sa Diyos at sila’y maliligtas, nasa loob man sila o nasa labas ng Iglesia!

Panawagan sa mga “Silent Defenders” na humiwalay na sa Iglesia

Ito ang paksa ng aming pinakahuling artikulo na http://incdefendernomore.org/2016/12/27/leave-the-church-and-go-where/ o sa Tagalog, http://incdefendernomore.org/2016/12/25/iwanan-ang-iglesia-at-saan-pupunta/ . Doon ay makikita ninyo ang magkasalungat na pananaw ng dalawang lider ng mga Defender, sina Junsam at Lowell. (Isa nga palang hayag na lihim sa mga Defenders na ang dalawang ito ay hindi magkasundo.)

Isa pang tiwalag na ministro ang nagpahayag ng kaniyang posisyon sa paksang ito sa gitna ng mga pagtuligsa ng mga Defenders na nagpahayag ng kasalungat na pananaw. Doon sa https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=255005084918967&id=100012284325360, ay nilinaw ni Rudy Lao aka “Dimitri Tudor” ang Apocalipsis 18:4 batay sa itinuro ng Sugo at ng Kapatid na Eraño. Sa pagtuturong tinanggap, maliwanag na hindi nakabatay sa Biblia ang mga panawagang ginawa ni Liezl Deocampo na umalis na sa Iglesia ang mga “Silent Defender” (na kung inyong natatandaan, ay sinang-ayunan naman ni Lowell sa malabong paraan).

Kamakailan lamang ay nagpalabas uli ng isa pang magandang artikulo si Rudy Lao sa https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=263618407390968&id=100012284325360. Dito ay nirepaso niya ang kasaysayan ng Kristiyanismo batay sa mga hula na inihayag sa kapitulo 18 ng Apocalipsis. Ito ay upang ituwid ang maling pakahulugan ng isang pangkaraniwang Defender na si Ding Rogero na nakapanghihikayat at nakapanlilinlang sa kapwa niya Defender.

Si Louie Cayabyab ang isa sa mga nag-organisa ng proyektong “Big Bang” na kung saan ay doon itinanghal ang bagong karagdagan sa mga ministrong Defender na si Jon Dizon. Ang Big Bang ay proyekto ukol sa maramihang kusang pagpapatiwalag na pinanukala ni Lowell at Louie kaya humigit-kumulang ay alam na natin kung sa ano sila nakahilig, kung gayon pa rin ang kanilang saloobin hanggang ngayon. Nang pumutok na muli ang isyu na ito, ang dalawang ito ay nanood lamang sa tabi habang nag-aaway away na ang mga Defender. Sa ngayon ay hindi pa rin nila binibigyang linaw sa mga Defenders kung ano ang sarili nilang pananaw sa bagay na ito.

Ang ibang lider ng mga Defender ay sumang-ayon (kahit di tuwiran) sa panawagang umalis sa Iglesia sa pamamagitan ng mga “likes” o “comments” sa mga FB post ukol sa pag-alis sa INC. Kabilang dito sina Farley De Castro, Roel Rosal at Dean Ryndon aka “MarvDaniel PA RyDean”.

Sina Joy Yuson at Ernie Pineda diumano ay tutol sa panawagan sa paghiwalay yamang ito ay hindi sinasang-ayunan ng “magkapatid”.

Ang iba pang mga dating ministro ay hindi nagbigay ng komento sa partikular na paksang ito.

Ang Hula Ukol sa Diumano’y Nalabing Binhi

Ito ay isang malaking punto ng pagtatalo sa mga Defender. Gayunman, sa panig namin, katulad ng isang nakasalang na kaldero, ito ang init na naging dahilan ng tuluyang pagkulo at pag-apaw. Bagaman bago pa iyon, mayroon nang mga pahayag ng pagdududa sa katinuan ng mga nangunguna sa amin dahil nagsimula na silang humiwalay sa orihinal na layunin at niyakap at ipinangaral ang isang naiibang doktrina o doktrinang hindi itinuro ng Huling Sugo. Kung meron mang pag-aalinlangan noon, itong kamalian (“fallacy” at hindi “prophecy”) ukol sa nalabing binhi ang nagbigay sa amin ng katiyakan na binago na nilang tuluyan ang dalisay na doktrina.

Maliwanag na udyok ng pagka-desperado, sinoman ang kumatha nitong naiibang pagpapaliwanag sa Isaias 1:8-9 at sa Apocalipsis 18:4 ay napakarupok ng kinakapitan. Marahil, ito ay ginawa upang sagipin ang gumuguhong kilusan ng Defender sa tuluyang pagkakawatak-watak. Kahit ang inaasahan ay ang bagong katha na hulang ito ay magiging dahilan upang mapag-isa ang iba’t ibang grupo ng mga Defender, sa halip, ang ibinunga nito at lalong pagkahati ng kilusan na kung saan ang bawat maingay na Defender, anuman ang kinabibilangang kampo, ay hayagang ipino-post ang kanilang pananaw sa paksa at nakikipagtalo sa kapwa Defender. Ang iba, bagaman hindi kailanman tumanggap ng karapatang mangaral ng nakasulat sa Biblia ay sumisitas batay sa kanilang sariling pagkakaintindi sa mga talata ng Biblia upang ipagtanggol ang kanilang mga ipinost.

Ang iba sa mga ministrong Defender ay binili ang kathang isip na hula na ngayon ay kanilang ipinangangaral (Jon Dizon). Ang iba naman ay hayagang tinutulan ito (Rudy Lao, aka Dimitri Tudor), samantalang ang iba ay nagpasiyang manahimik (Lowell, Louie) subalit lihim na umiiling-iling. Ang iba (Farley de Castro, Dean Ryden at Roel Rosal) ay nagpahayag ng posibilidad na maaaring ito ay totoo sa pamamagitan ng kanilang mga komento sa FB o nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon sa pamamagitan ng pag-“like” sa mga posts ng mga nagsusulong ng bagong interpretasyon ukol sa nalabing binhi. May iba namang mga dating ministro na hindi pinapansin ito o nagpatuloy na walang kinikilingan at naghihintay kung saang banda iihip ang hangin.

At wari bagang hindi pa ito kontrobersiyal, may ilan pa na nagbigay ng palagay na bahagi di umano ng “mga huling habilin” ng kapatid na Eraño, na mukhang ang pamilya lang ang nakaaalam (hindi kasama ang kapatid na Eduardo) na si Marc o si Angel ang hahaliling Tagapamahalang Pangkalahatan. Ngunit hanggang sa ngayon, sinuman sa magkapatid ay hindi humaharap upang patotohanan o pasinungalingan ito. Marahil ito ay dahil, tangi pa sa mga legalidad, anumang pag-aangkin sa tungkuling Tagapamahalang Pangkalahatan ay kinakailangang may batayan sa mga Kasulatan gaya ng itinuro ng Sugo sa mga Huling Araw at ng kapatid na Eraño, at hindi ng isang makasariling pagpapaliwanag sa isang kuwestiyonable at hindi dokumentadong, “mga huling habilin” ng isang nagdedeliryong tao, na nasa banig ng kamatayan, lalo na kung ang taong iyon ay ang kapatid na Eraño mismo, na noong malakas pa at may maliwanag na isipan ay nagtalaga na ng magiging kahalili upang matiyak na hindi mababakante ang liderato ng Iglesia.

Ang walang katapusang isyu ng “transparency” ng RTC/H2O

Ito ay isang malalang paksa na mainit na pinagtatalunan ng lahat ng kampo mula pa nang pasimula. Hindi natin idedetalye dito ang paksang ito. Napakarami ng pagtatalo ang naisulat sa social media tungkol dito, na nitong ngang nakalipas na linggong lamang ay mayroon na namang nalathala. Tuligsa laban sa kapwa-tuligsa ang ginagawa ng mga Defender na hayagan sa FB na bukas sa buong mundo. Ang iba naman ay sa pamamagitan ng email kung lumaban upang mas pribado subalit lahat naman ay binigyan ng kopya. At siyempre, ang iba ay mga blogs naman ang ginamit.

Binabalak naming talakayin ang paksang sa mga susunod na artikulo subalit binanggit namin ngayon dito upang patunayan na ito ay sanhi ng isang walang katapusang pagtatalo at malaking dahilan ng pagkakabaha-bahagi sa mga kampo ng mga Defender.

Guguho kapag may pagkakabaha-bahagi

Kung may isang bagay na ikakikilala sa mga grupo ng mga Defender, yaon ay ang di pagkakaisa. Ang sigalutan at kawalan ng pagkakaisa ang sanhi ng pagiging mahina nito, mula noon at hanggang ngayon, halos dalawang taon na ang nakalilipas. Ang pagkakabaha-bahagi ay nagmumula sa nasa”itaas”. At ang “itaas”hindi iisang tao kundi maraming lider. Walang iisang organisasyon kundi marami, magkakabukod na pangkat na parang isang halimaw na maraming ulo na ang bawat ulo ay nagnanais na tumungo sa ibang direksiyon. Walang iisang layunin, walang iisang mandato, at may mga pagkakataong pa nga ang mga ulo mismo ang nagsisiklutan na ang kasunod ay pag-aaway-away ng mga sangkap ng katawan na nasa ilalim ng kanilang pangangasiwa. Ang katawan ay hindi lumalaki, ang totoo, ito ay gumuguho at nanghihina. Dahil hindi na sila napapansin, nag-iisip sila at kumakatha ng mga panlinlang upang makakuha ng atensiyon subalit ang bawat diumano ay malaking rebelasyon ay nauuuwi rin sa wala, mahina at anoman ang gawin ay hindi makamit ang pamalagiang sigla. Mapapansin din na karamihan sa mga lider ng mga Defender ay kulang ng kababaang loob, imoral, masasama, mandaraya o mga napadadaig sa mga bagay ng laman.

Sa Diyos nga ba o hindi?

Kaya bumalik tayo sa una nating katanungan: Sa Diyos ba ang grupo ng Defender? Ang sagot: Maliwanag na hindi.

Dinala ng Diyos ang mga hinirang Niya sa iisang katawan, ang Iglesia na ang ulo ay si Cristo. Mayroon lamang isang Diyos. Isang Cristo. Isang Iglesia. Isang katawan. Mayroong magkakaibang mga sangkap ang katawan subalit ang bawat bahagi ay gumagawa na lubos na kaisa ng ibang bahagi. Ang mga tao ng Diyos, kung gayon, ay may isang isipan, isang paghatol, isang espiritu, isang pag-asa, at nabubuklod ng iisang pananampalataya at iisang paniniwala. Ang mga bagay na ito na ikakikilala sa bayan ng Diyos ay hindi matatagpuan sa grupo ng mga Defender. Alin ngayon ang kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos? Ang Kaniyang Iglesia o ang grupo ng mga Defender? Maliwanag ang sagot.

Sa mga Defender na nailigaw, gaya namin, sana ay buksan ninyo ang inyong paningin. Huwag ninyong pagmatigasin ang inyong puso. Bumalik kayo sa Diyos. Bumalik kayo sa ating Panginoong Jesucristo. Buong kababaang humingi ng awa. Sa loob ng Iglesia ay may pagkakaisa at may kaligtasan. Magmakaawa sa Pamamahala ng Iglesia upang mabalik. Ito lamang ang tangi nating pag-asa!

This entry was posted in One True Church, Unity and tagged , , , , . Bookmark the permalink.